Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Nederlands Toernooi voor Dansende Studenten 2022 

Het wedstrijdreglement vertelt je alles wat je moet weten als deelnemer tijdens het Nederlands Toernooi voor Dansende Studenten, hierna te noemen NTDS. Lees het goed door, zodat je weet welke regels er gelden. 

ALGEMEEN: 

1. Het NTDS is een jaarlijks terugkerend danstoernooi voor studenten, georganiseerd door de NTDS-commissie in naam van de Stichting Dansende Studenten. 

2. De NTDS-commissie behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van onderstaande regels in geval van een conflict en zal alle uiteindelijke beslissingen nemen. 

3. In het geval dat zich een situatie voordoet waarin onderstaande regels niet toereikend zijn, beslist de NTDS-commissie. 

DEELNAME: 

1. Elke student mag deelnemen aan het NTDS, mits deze student verbonden is aan een Nederlandse studentenstijldansvereniging door middel van lidmaatschap of donateurschap. 

2. Deelname aan het NTDS is voor een niet-student (hierna te noemen extern) enkel mogelijk indien deze is verbonden aan een Nederlandse studentenstijldansvereniging door middel van lidmaatschap of donateurschap. 

3. Het NTDS onderscheidt drie klassen, te weten: de Beginnersklasse, de Breitensport en de Open Klasse. 

4. Deelnemen in de beginnersklasse is mogelijk als de deelnemer na 1 september 2020 is begonnen met stijldansen. Deelnemers die naast reguliere groepslessen meer dan 2 uur per week aan extra training of privélessen volgen zijn uitgesloten van de beginnersklasse. Bij twijfel over mogelijke deelname, kan overleg plaatsvinden tussen de teamcaptain en de NTDS-commissie.

5. Deelnemers aan de Breitensport worden na het dansen van een indelingsronde geplaatst in een klasse. Het aantal subklassen zal afhangen van het uiteindelijke aantal deelnemers.  

6. Indien de jury tijdens de eerste dansronde van een klasse concludeert dat het niveau van een danspaar te hoog is voor de klasse, kan in overleg besloten worden het paar in een hogere klasse te plaatsen. 

7. Deelnemers met wedstrijdervaring worden uitgesloten van deelname in de Breitensport met eigen danspartner  (verplicht blinddaten) indien men: 
7.1 wedstrijden danst of heeft gedanst in de volgende klassen: 

(a) NADB/Brado: Debutanten 2 met tenminste 5 promotiepunten of Debutanten 1 met minder dan 15 promotiepunten

(b) NDO:  Debutanten met tenminste 10 promotiepunten 

(c) WDC: Pre-Amateurs met tenminste 150 punten 

(d) NVAD: Debutanten met tenminste 3 promotiepunten

7.2 traint in een formatieteam. 

8. Deelnemers met gevorderde wedstrijdervaring worden uitgesloten van deelname in de Breitensport en moeten zodoende aan de Open Klasse deelnemen, indien men wedstrijden danst of heeft gedanst in de volgende klassen: 

(a) NADB: Debutanten 1 met tenminste 15 promotiepunten, C, B, A en Hoofdklasse 

(b) NDO: National Amateur of Masterclass 

(c) WDC: National Amateur of Masterclass 

(d) NVAD: Wedstrijdklasse

(e) Brado/Daveno/Regiobond: Open 

Deelname met eigen danspartner is dan uitgesloten (verplicht blinddaten).. 

9. Indien deelnemers op verschillende niveaus dansen bij de dansbonden genoemd onder punten 7 en 8, dan wordt er uitgegaan van het hoogste genoteerde niveau. Bij twijfel kan er overleg plaatsvinden tussen de teamcaptain en de NTDS-commissie.

10. Deelnemers die in tenminste twee van de drie laatste studententoernooien waaraan zij hebben deelgenomen een podiumplek hebben behaald in de hoogste subklasse van de Breitensport of in de CloseD, worden uitgesloten van deelname in de Breitensportklasse en zullen in de Open Klasse worden geplaatst.  

11. Enkel wanneer in een bepaalde klasse een tekort aan leiders of volgers dreigt te ontstaan, mogen deelnemers uit een lagere klasse, in overleg met de NTDS-commissie, aan een hogere klasse dan ingedeeld deelnemen. 

12. Enkel wanneer in een bepaalde klasse een tekort aan leiders of volgers dreigt te ontstaan, mogen deelnemers uit een hogere klasse, in overleg met de NTDS-commissie, een tegenovergestelde rol in een lagere klasse aannemen. In het geval van een tekort in de beginnersklasse, mag de hulpheer/dame maximaal het niveau van debutanten 2 hebben en maximaal 1 jaar ervaring hebben in de rol waarin ze gaan dansen.  

13. Een deelnemer danst alle dansen van 1 discipline met dezelfde partner. 

14. Het is deelnemers toegestaan maximaal aan één wedstrijd latin en één wedstrijd ballroom deel te nemen. Uitzonderingen op deze regel kunnen enkel gemaakt worden in overleg met de NTDS-commissie. 

15. Indien een deelnemer niet mag dansen met de eigen partner, zie artikel 7 t/m 9 onder DEELNAME, mag deze zich ook niet inschrijven met een andere vaste trainingspartner, iemand uit eenzelfde lesgroep, iemand uit hetzelfde formatieteam of een voormalige wedstrijdpartner of trainingspartner. Hieronder vallen ook alle studentendanstoernooipartners van de afgelopen twee jaar. Met iemand dansen van de eigen vereniging is dus wel toegestaan, mits er wordt voldaan aan de hierboven genoemde regels. De teamcaptain is verantwoordelijk voor naleving van deze regels binnen zijn/haar team.

DANSEN: 

1. Bij deelname aan de Beginnersklasse en Breitensportsubklasse Amateurs zullen enkel de drie basisdansen per discipline gedanst worden. 

2. Bij deelname aan de op een na hoogste Breitensportsubklasse zullen in de eerste rondes de drie basisdansen per discipline gedanst worden, waarbij in de halve finale de Weense wals bij Ballroom en de samba bij Latin geïntroduceerd worden. In de finale worden deze dansen ook gedanst. 

3. Bij deelname aan de hoogste Breitensportsubklasse zal in de eerste rondes de drie basisdansen per discipline gedanst worden, waarbij in de halve finale de Weense wals en de slow foxtrot bij de Ballroom en de samba en de paso doble bij de Latin geïntroduceerd zullen worden. In de finale worden deze dansen ook gedanst. 

4. Bij deelname aan de Open Klasse zullen alle vijf dansen per discipline gedanst worden in iedere ronde. 

KLEDING EN SCHOEISEL:

1.1 Wedstrijdkleding zoals die wordt gedragen door de kledingklasse bij reguliere wedstrijden is niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan om kleding te dragen die te dicht in de buurt komt van wedstrijdkleding, denk hierbij aan veel (zelf toegevoegde) glitters, steentjes of veren. 

1.2 Borsten, billen en heupen moeten volledig bedekt zijn (ook bij beweging) met niet-transparante stof in een kleur die niet huidskleur is.

1.3 Buik moet volledig bedekt zijn in stilstand. Eventuele afwijking hiervan bij beweging is ter beoordeling van de organisatie.

2. Bij twijfel over het voldoen aan de in punt 1 genoemde regels beslist de organisatie. Indien een deelnemer kleding draagt die niet voldoet aan de in punt 1 genoemde regels, wordt deze verzocht kleding te herschikken en/of om te kleden alvorens het toernooi te hervatten. Indien de deelnemer hiertoe niet in staat is of weigert de kledingkeuze aan te passen, kan de organisatie beslissen de deelnemer te diskwalificeren. (Twijfel je over je outfit? Neem dan voor de zekerheid een backup mee)

3.1 Het is verplicht om dansschoeisel of schoeisel met een lederen zool te dragen op de dansvloer.

3.2 Het is verplicht om hakbeschermers te dragen bij damesschoenen.

3.3 Het gebruik van paraffine of olie onder (dans-)schoenen is niet toegestaan.

3.4 Er mag geen schoeisel met zwarte rubberen zolen gedragen worden in de danszaal en in de slaapzaal.

4.  Indien er door het gebruik van ongeschikt schoeisel schade aan de dansvloer of de vloer in dans- of slaapzaal ontstaat, kunnen de reparatiekosten op de betreffende deelnemer worden verhaald.