Wedstrijdreglement Nederlands Toernooi voor Dansende Studenten 2020

Het wedstrijdreglement vertelt je alles wat je moet weten als deelnemer tijdens het Nederlands Toernooi voor Dansende Studenten, hierna te noemen NTDS. Lees het goed door, zodat je weet welke regels er gelden.

ALGEMEEN:

1. Het NTDS is een jaarlijks terugkerend danstoernooi voor studenten, georganiseerd door de NTDS-commissie in naam van de Stichting Dansende Studenten.

2. De NTDS-commissie behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van onderstaande regels in geval van een conflict en zal alle uiteindelijke beslissingen nemen.

3. In het geval dat zich een situatie voordoet waarin onderstaande regels niet toereikend zijn, beslist de NTDS-commissie.

DEELNAME:

4. Elke student mag deelnemen aan het NTDS, mits deze student verbonden is aan een Nederlandse studenten stijldansvereniging door middel van lidmaatschap of donateurschap.

5. Deelname aan het NTDS is voor een niet-student (hierna te noemen extern) enkel mogelijk indien deze is verbonden aan een Nederlandse studentenstijldansvereniging door middel van lidmaatschap of donateurschap.

6. Het NTDS onderscheidt drie klassen, te weten: de Beginnersklasse, de Breitensport en de Open Klasse.

7. Deelnemers aan de Beginnersklasse mogen niet meer dan één jaar danservaring hebben met ingangsdatum van de vorige editie van het NTDS. Bij twijfel over mogelijke deelname, kan overleg plaatsvinden tussen de teamcaptain en de NTDS-commissie.

8. Deelnemers aan de Breitensport worden na het dansen van een indelingsronde geplaatst in één van de volgende drie subklassen. In toenemend niveau zijn dit: Amateurs, Professionals en Masters.

9. Indien de jury tijdens de eerste dansronde van een klasse concludeert dat het niveau van een danspaar te hoog is voor de klasse, kan in overleg besloten worden het paar in een hogere klasse te plaatsen.

10. Deelnemers met wedstrijdervaring worden uitgesloten van deelname in de Breitensport met eigen danspartner indien men wedstrijden danst of heeft gedanst in de volgende klassen:

(a) NADB/Brado: Debutanten 2 met tenminste 1 promotiepunt of Debutanten 1

(b) NDO:  Debutanten met tenminste 10 promotiepunten

(c) WDC: Pre-Amateurs met tenminste 150 punten

(d) NVAD: Debutanten 1 met tenminste 3 promotiepunten of open klasse

11. Deelnemers met gevorderde wedstrijdervaring worden uitgesloten van deelname in de Breitensport en moeten zodoende aan de Open Klasse deelnemen, indien men wedstrijden danst of heeft gedanst in de volgende klassen:

(a) NADB: C, B, A en Hoofdklasse

(b) NDO: National Amateur of Masterclass

(c) WDC: National Amateur of Masterclass

(d) NVAD: Hoofdklasse

(e) Brado/Daveno/Regiobond: Open

Deelname met eigen danspartner is dan uitgesloten.

12. Indien deelnemers op verschillende niveaus dansen bij de dansbonden genoemd onder punten 10 en 11, dan wordt er uitgegaan van het hoogste genoteerde niveau.

13. Deelnemers die in tenminste twee van de drie laatste studententoernooien waaraan zij hebben deelgenomen een podiumplek hebben behaald in de hoogste subklasse van de Breitensport of in de CloseD, worden uitgesloten van deelname in de Breitensportklasse en zullen in de Open Klasse worden geplaatst. 

14. Enkel wanneer in een bepaalde klasse een tekort aan leiders of volgers dreigt te ontstaan, mogen deelnemers uit een lagere klasse, in overleg met de NTDS-commissie, aan een hogere klasse dan ingedeeld deelnemen.

15. Een deelnemer mag alleen aan een lagere klasse deelnemen indien dit in de tegenovergestelde rol wordt uitgevoerd, d.w.z. leiders moeten volgen en volgers moeten leiden.

16. Voor de Beginnersklasse geldt dat indien regel 15 in werking treedt ook regel 7 in acht genomen wordt voor de desbetreffende rol.

17. Een deelnemer danst alle dansen in een discipline met dezelfde partner.

18. Het is deelnemers toegestaan maximaal aan één wedstrijd latin en één wedstrijd ballroom deel te nemen. Uitzonderingen op deze regel kunnen enkel gemaakt worden in overleg met het ntds bestuur.

DANSEN:

19. Bij deelname aan de Beginnersklasse en Breitensportsubklasse Amateurs zullen enkel de drie basisdansen per discipline gedanst worden.

20. Bij deelname aan de Breitensportsubklasse Professionals zullen in de eerste rondes de drie basisdansen per discipline gedanst worden, waarbij in de halve finale de Weense wals bij Ballroom en de samba bij Latin geïntroduceerd worden. In de finale worden deze dansen ook gedanst.

21. Bij deelname aan de Breitensportsubklasse Masters zal in de eerste rondes de drie basisdansen per discipline gedanst worden, waarbij in de halve finale de Weense wals en de slow foxtrot bij de Ballroom en de samba en de paso doble bij de Latin geïntroduceerd zullen worden. In de finale worden deze dansen ook gedanst.

22. Bij deelname aan de Open Klasse zullen alle vijf dansen per discipline gedanst worden in iedere ronde.

BLIND DATEN:

23. Een deelnemer zonder danspartner ten tijde van het toernooi zal de mogelijkheid krijgen tot het zoeken van een partner middels een ‘Blind Date’-evenement.

24. Indien een deelnemer verplicht moet blinddaten, zie artikel 10 t/m 12, wordt partnerschap met een vaste trainingspartner uitgesloten. Blind daten binnen het eigen team is toegestaan, mits het geen vaste lespartner betreft. De teamcaptain is verantwoordelijk voor handhaving van deze regel.

25. Indien een deelnemer verplicht moet blinddaten, zie artikel 10 t/m 12, wordt partnerschap met een (voormalig) wedstrijdpartner uitgesloten. Hieronder vallen ook alle studentendanstoernooipartners van de afgelopen twee jaar.

KLEDING EN SCHOEISEL:

26. Het kledingreglement van de WDSF zoals opgenomen in en geldend volgens de WDSF Competition Rules is onverkort van toepassing op alle wedstrijden, waarbij in aanvulling het geldt dat:

(a) wedstrijdkleding zoals die wordt gedragen door de Adults en Senioren niet is toegestaan.

(b) borsten, buik, billen en heupen volledig bedekt moeten zijn (ook bij beweging) met niet-transparante stof in een kleur die niet huidskleur is.

(c) de roklengte maximaal een penlengte boven de knie mag zijn bij stilstand. 

27 Indien een deelnemer kleding draagt die niet voldoet aan de in punt 25 genoemde regels, wordt deze verzocht kleding te herschikken en/of om te kleden alvorens het toernooi te hervatten.

Indien de deelnemer hiertoe niet in staat is of weigert de kledingkeuze aan te passen, kan de organisatie beslissen de deelnemer te diskwalificeren.

28. Het is verplicht om dansschoeisel of schoeisel met een lederen zool te dragen op de dansvloer.

29. Het is verplicht om hakbeschermers te dragen bij damesschoenen.

30. Het gebruik van paraffine of olie onder (dans-)schoenen is niet toegestaan.

31. Er mag geen dansschoeisel of schoeisel met zwarte rubberen zolen gedragen worden in de slaapzaal.

32. Indien er door het gebruik van ongeschikt schoeisel schade aan de dansvloer of de vloer in de slaapzaal ontstaat, kunnen de reparatiekosten op de betreffende deelnemer worden verhaald.

PUNTENKLASSEMENT VOOR DE LEEUW:

33. De Leeuw wordt uitgereikt aan het hoogst geplaatste team in het puntenklassement.

34. De gastuniversiteit kan de Leeuw niet winnen.

35. Punten worden verdiend door middel van individuele dansprestaties:

(a) Alle deelnemers in de Breitensport krijgen een vast aantal punten toegekend op basis van de plaatsing in hun subklassement: Amateurs, Professionals of Masters;

(b) Punten worden hierna verdiend op basis van de behaalde ronde en eventuele finaleplek;

(c) Bij deelname aan de Beginnersklasse worden punten toegekend op basis van de behaalde ronde en eventuele finaleplek;

(d) De behaalde resultaten voor Open klasse dansers tellen niet mee in het puntenklassement;

(e) Een team moet uit tenminste tien Beginners en/of Breitensport deelnemers bestaan om te mogen deelnemen aan het puntenklassement.

36. Deelname van een samengevoegd team aan het puntenklassement is alleen mogelijk indien dit team niet groter is dan het grootste niet-samengevoegde team.

37. Een samengevoegd team kan alleen deelnemen aan het puntenklassement indien de samenvoeging uiterlijk de vrijdagavond van het toernooi bij de NTDS-commissie is aangemeld.

38. ‘Blind Date’-dansers krijgen een vast aantal bonuspunten bovenop hun behaalde resultaat.