Betalingen gaan via de vereniging waar je aangesloten bent. Het deelnemersgeld moet je overmaken

naar je eigen vereniging. Vervolgens zal de vereniging het totale bedrag overmaken naar de NTDS-

commissie. De deadline hiervoor is twee weken nadat de teamcaptain te horen heeft gekregen wie

er uit het team zijn ingeloot. Voor later ingelote deelnemers geldt dezelfde betalingstermijn van twee

weken. Wanneer deze deadline niet gehaald wordt, zal jouw aanmelding worden geannuleerd.

We hanteren de volgende prijzen:

Reguliere studenten: 60,-

Niet-studenten en PhD-studenten: 80,-

Voor deze prijs mag je deelnemen aan de competitie en krijg je twee keer ontbijt, twee keer lunch,

één keer avondeten en een slaapplek. We bieden geen korting wanneer je slechts één dag wil

deelnemen in het toernooi of niet in het sportcentrum blijft slapen.

Studentenbewijs

Vanwege de verschillende prijzen voor studenten en niet-studenten zal er bij aankomst om een

studentenbewijs gevraagd worden, wanneer je als studentendeelnemer staat ingeschreven. Mocht je

dit studentenbewijs niet kunnen leveren, zullen wij je vragen het resterende bedrag van 20,- contant

te voldoen. Een collegekaart of ander bewijs van inschrijving aan een hogere onderwijsinstelling

voldoet als studentenbewijs.

Annuleren en restitutie

Bij een annulering voor 26 januari 2020 is het mogelijk om je geld terug te krijgen. Hierbij zal 10 euro

aan administratiekosten worden ingehouden. De uitbetaling hiervan zal plaatsvinden na afloop van

het toernooi. Wanneer je je uitschrijft na deze deadline is restitutie niet meer mogelijk.