Kosten

Het deelnemersgeld moet je overmaken naar je eigen vereniging. Vervolgens zal de vereniging het totale bedrag overmaken naar de NTDS-commissie. De deadline hiervoor is ongeveer 2 weken nadat de teamcaptain te horen heeft gekregen wie er uit het team zijn ingeloot. De precieze data worden medegedeeld per mail. 

Voor later ingelote deelnemers geldt ook de betalingstermijn van 2 weken. Indien de datum van inloten binnen 2 weken voor de start van het toernooi is, dient betaling z.s.m. te worden voldaan, maar uiterlijk op de dag van start van het toernooi.

Wanneer een betalingsdeadline niet gehaald wordt, zal jouw aanmelding worden geannuleerd. 

We hanteren de volgende prijzen: 
Reguliere studenten: 60,- 
Niet-studenten en PhD-studenten: 80,- 
Voor deze prijs mag je deelnemen aan het gehele weekend. Als je slechts één dag wilt dansen betaal je alsnog het volledige bedrag. 

Studentenbewijs 
Vanwege de verschillende prijzen voor studenten en niet-studenten zal er bij aankomst om een studentenbewijs gevraagd worden, wanneer je als studentendeelnemer staat ingeschreven. Mocht je dit studentenbewijs niet kunnen leveren, zullen wij je vragen het resterende bedrag van 10,- contant te voldoen of direct te pinnen. Een collegekaart inclusief jaartal van het huidige collegejaar of ander bewijs van inschrijving aan een hogere onderwijsinstelling voldoet als studentenbewijs. 

Annuleren en restitutie 
Bij een annulering voor 28 januari 2022 is het mogelijk om je geld terug te krijgen. Bij een annulering voor 26 februari 2022 is het mogelijk 50% van de deelnemerskosten terug te krijgen. De uitbetaling hiervan zal plaatsvinden na afloop van het toernooi. Wanneer je je uitschrijft na deze deadlines is restitutie niet meer mogelijk. 

Zie voor uitgebreidere regels het inschrijfregelement en het wedstrijdregelement. Deze regelementen zijn leidend.