Wedstrijdreglement

Opmerking vooraf: afhankelijk van het aantal deelnemers zullen er wel of geen Champions en CloseD klasse geopend worden.

Wedstrijdreglement Nederlands Toernooi voor Dansende Studenten maart 2023

Het wedstrijdreglement vertelt je alles wat je moet weten als deelnemer tijdens het Nederlands Toernooi voor Dansende Studenten, hierna te noemen NTDS.

ALGEMEEN:

1. Het NTDS is een terugkerend danstoernooi voor studenten, georganiseerd door het NTDS bestuur, ditmaal in naam van de Stichting NTDS Groningen 2023.

2. Het NTDS bestuur, bestaande uit Kim Wastenecker, Lisette Stam, Chakir Bouziane en Bernadette van Denzel, behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van onderstaande regels in geval van een conflict en zal alle uiteindelijke beslissingen nemen.

3. In het geval dat zich een situatie voordoet waarin onderstaande regels niet toereikend zijn, beslist het NTDS bestuur.

DEELNAME:

4. Elke student mag deelnemen aan het NTDS, mits deze student verbonden is aan een studenten stijldansvereniging door middel van lidmaatschap of donateurschap.

5. Deelname aan het NTDS is voor een niet-student (hierna te noemen extern) enkel mogelijk indien deze is verbonden aan een studenten stijldansvereniging door middel van lidmaatschap of donateurschap.

KLASSE:

6. Het NTDS onderscheidt drie klassen, te weten: de Beginners, de Breitensport en de Clopen Klasse.

7. Deelnemers aan de Breitensport worden na het dansen van een indelingsronde geplaatst in één van de volgende vier subklassen. In toenemend niveau zijn dit: Amateurs, Professionals, Masters en Champions.

8. Deelnemers aan de Closed/Open Klasse.worden na het dansen van een indelingsronde geplaatst in één van de volgende twee subklassen. In toenemend niveau zijn dit: CloseD en Open.

9. Indien de jury tijdens de eerste dansronde van een klasse concludeert dat het niveau van een danspaar te hoog is voor de klasse, kan in overleg besloten worden het paar in een hogere klasse te plaatsen.

10. a Deelnemers met wedstrijdervaring worden uitgesloten van deelname in de Breitensport met eigen danspartner indien men wedstrijden danst of heeft gedanst in de volgende klassen in de ballroom:
(a) NADB: C-klasse
(b) WDC: Pre Amateurs tot 300 punten
(c) NVAD: Debutantenklasse met minimaal 4 punten
b Deelnemers met wedstrijdervaring worden uitgesloten van deelname in de Breitensport met eigen danspartner indien men wedstrijden danst of heeft gedanst in de volgende klassen in de latin:
(a) NADB: C-klasse, B-klasse tot 20 punten
(b) WDC: Pre amateurs tot 300 punten
(c) NVAD: Debutantenklasse met minimaal 4 punten

11. a Deelnemers met gevorderde wedstrijdervaring worden uitgesloten van deelname in de Breitensport en moeten zodoende aan de CloseD/Open Klasse ballroom deelnemen indien men wedstrijden danst of heeft gedanst in de volgende klassen:
(a) NADB:, B-, A- en Hoofdklasse
(b) WDC: Pre amateurs vanaf 300 punten
(c) NVAD: Wedstrijdklasse
b Deelnemers met gevorderde wedstrijdervaring worden uitgesloten van deelname in de Breitensport en moeten zodoende aan de CloseD/Open Klasse latin deelnemen indien men wedstrijden danst of heeft gedanst in de volgende klassen:
(a) NADB: B-klasse vanaf 20 punten, A- en Hoofdklasse
(b) WDC: Pre amateurs vanaf 300 punten
(c) NVAD: Wedstrijdklasse

12. Indien deelnemers op verschillende niveaus dansen bij de dansbonden genoemd onder punten 10 en 11, dan wordt er uitgegaan van het hoogste genoteerde niveau.

13. a Deelnemers die in tenminste twee van de drie laatste toernooien waarbij zij hebben deelgenomen aan de Breitensport een podiumplek hebben behaald in de hoogste subklasse, worden uitgesloten van deelname in de Breitensportklasse en zullen in de CloseD/Open Klasse worden geplaatst.
b Deelnemers die extra deelgenomen hebben (door tekort aan deelnemers) aan de CloseD/Open klasse in Enschede 2022 en/of Delft 2022 en daarbij in de finale zijn gekomen van de CloseD of in de Open zijn gekomen, worden uitgesloten van deelname in de Breitensportklasse en zullen in de CloseD/Open Klasse worden geplaatst.
c Deelnemers die extra deelgenomen hebben (door tekort aan deelnemers) aan de Open klasse in Utrecht 2022 en daarbij in de finale zijn gekomen, worden uitgesloten van deelname in de Breitensportklasse en zullen in de CloseD/Open Klasse worden geplaatst.

14. Enkel wanneer in een bepaalde klasse een tekort aan leiders of volgers dreigt te ontstaan, mogen deelnemers uit een lagere klasse, in overleg met het NTDS bestuur, aan een hogere klasse dan ingedeeld deelnemen.

15. Een deelnemer mag alleen aan een lagere klasse deelnemen indien dit in de tegenovergestelde rol wordt uitgevoerd, d.w.z. leiders moeten volgen en volgers moeten leiden. Hierbij geldt ook dat het dansniveau in de tegenovergestelde rol passend moet zijn in de lagere klasse.

16. Een deelnemer danst alle dansen in een discipline met dezelfde partner, behalve bij de Clopen klasse vanaf de halve finale.

DANSEN:

17. Bij deelname aan de Beginnersklasse zullen enkel de drie basisdansen per discipline gedanst worden.

18. Bij deelname aan de Breitensportsubklasse Amateurs zullen enkel de drie basisdansen per discipline gedanst worden.

19. Bij deelname aan de Breitensportsubklasse Professionals zullen in de eerste rondes de drie basisdansen per discipline gedanst worden, waarbij in de halve finale de Weense wals bij Ballroom en de samba bij Latin geïntroduceerd worden. In de finale worden deze dansen ook gedanst.

20. Bij deelname aan de Breitensportsubklassen Masters zullen in de eerste rondes de drie basisdansen per discipline gedanst worden, waarbij in de halve finale de Weense bij de Ballroom en de samba bij de Latin geïntroduceerd zullen worden. In de finale worden de slow foxtrot bij de ballroom en de paso doble voor de latin toegevoegd.

21. Bij deelname aan de Breitensportsubklassen Champions zullen in de eerste rondes de drie basisdansen per discipline gedanst worden, waarbij in de halve finale de Weense wals en de slow foxtrot bij de Ballroom en de samba en de paso doble bij de Latin geïntroduceerd zullen worden. In de finale worden deze dansen ook gedanst.

22. Bij deelname aan de CloseD/Open Klasse zullen gedurende de indelingsronde, voorronde, herkansing en kwart finale 3 willekeurige dansen gedanst worden. Vanaf de halve finale zullen alle vijf de dansen gedanst worden.

BLIND DATEN:

23. Een deelnemer zonder danspartner ten tijde van het toernooi zal de mogelijkheid krijgen tot het zoeken van een partner middels een ‘Blind Date’-evenement.

24. Indien een deelnemer verplicht moet Blind daten, zie artikel 10 t/m 13, wordt partnerschap met een deelnemer uit het eigen team uitgesloten.

25. Indien een deelnemer verplicht moet Blind daten, zie artikel 10 t/m 13, wordt partnerschap met een (voormalig) wedstrijdpartner uitgesloten. Hieronder vallen ook alle studenten danstoernooi partners van het afgelopen jaar.

26. Deelnemers die in het laatste jaar bij een studenten danstoernooi de hoogste subklasse hebben behaald, zijn verplicht te blinddaten. (Dit geldt dus voor masters NTDS Utrecht, Champions ETDS Enschede, Champions ETDS Delft.)

KLEDING:

27. Het kledingreglement van NTDS Groningen is voor zowel de beginners, breitensport als CloseD/Open als volgt:
Wedstrijdkleding is niet toegestaan, met uitzondering van de Latinbroek voor de heer. Zelf aangebrachte glitters, stenen en pailletten zijn dus ook niet toegestaan.
Borsten, buik, billen en heupen volledig bedekt moeten zijn (ook bij beweging) met niet-transparante stof in een kleur die niet huidskleur is. Zichtbaar ondergoed is ook niet toegestaan.
De roklengte mag maximaal een penlengte boven de knie zijn bij stilstand in Latin.
Pantalons of dansbroeken zijn wel toegestaan.

28. Indien een deelnemer kleding draagt die niet voldoet aan de in punt 26 genoemde regels, wordt deze verzocht kleding te herschikken en/of om te kleden alvorens het toernooi te hervatten.

29. Indien de deelnemer hiertoe niet in staat is of weigert de kledingkeuze aan te passen, kan de organisatie beslissen de deelnemer te diskwalificeren.

30. Het is verplicht om dansschoeisel of schoeisel met een lederen zool te dragen op de dansvloer.

31. Het gebruik van paraffine of olie onder (dans)schoenen is niet toegestaan.

32. Indien er door het gebruik van ongeschikt schoeisel schade aan de dansvloer of de vloer in de slaapzaal ontstaat, kunnen de reparatiekosten op de betreffende deelnemer worden verhaald.

33. Het is niet toegestaan om op blote voeten dan wel sokken de wedstrijd te dansen.