We kunnen om financiële en administratieve redenen helaas geen korting aanbieden.

Je kunt je opgeven via je teamcaptain, hij/zij heeft de nodige informatie.

Als je je hebt ingeschreven krijg je van je teamcaptain een mailtje met het rekeningnummer van de vereniging waar je het geld naar over moet maken. Zorg ervoor dat je dit binnende aangegeven betaaldeadline doet, anders wordt je aanmelding ingetrokken.

Alle informatie voor de teamcaptains wordt verstuurd per mail. Heb je geen mail ontvangen, laat het ons weten: ntds2020orga@gmail.com

Vanwege het grote enthousiasme voor het NTDS, zal er geloot worden onder de aanmeldingen. Zo krijgt elk team de mogelijkheid zichzelf te representeren en staat er veel minder druk op de teamcaptains en deelnemers tijdens de inschrijfperiode.

Als jij je met een partner opgeeft, dus niet verplicht hoeft te blind daten, dan wordt je als koppel ingeloot.

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Vanwege de loting willen we graag een eerlijke verdeling over de wachtlijst. Geef aan je teamcaptain en de organisatie aan dat je niet meer kunt, dan kunnen wij de plek vergeven.

Kom je er nog niet uit? Raadpleeg dan altijd eerst je teamcaptains.